Skræddersyet software med indbygget kvalitet

Click to zoom the image    

Kvaliteten kommer "indefra"

Udvikling af software er en tillidssag. For at få success er det vigtigt at alle parter er trygge i udviklingsprocessen, og at kunden hurtigt får noget i hånden, som virker som det skal.

Mere end 30 års erfaring med udvikling af software med fokus på forståelse af kundens forretning og anvendelse af moderne, agile udviklingsmetoder og værktøjer, betyder at...
  • Kvaliteten er indbygget "by design" i den færdige løsning.
  • Løsningen er tilpasset kundens behov - ikke omvendt.
  • Tingene laves rigtigt allerede i første forsøg.
  • Der meget hurtigt kommer resultater på bordet, så man ikke køber "katten i sækken".
  • De enkelte dele laves færdigt og afleveres løbende, så kunden kan forholde sig til om tingene virker som de skal undervejs i udviklingsforløbet.
  • Anvendelse af åbne standarder sikrer at løsningerne er fremtidssikrede og let kan integreres med andre systemer.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med få, udvalgte udviklingshuse. De er udvalgt med omhu ud fra et ønske om at vi supplerer hinandens viden, og at de stiller samme høje krav til etik og kvalitet som vi selv leverer.

Derfor står vi 100% inde for kvaliteten af de løsninger vi leverer, også i de tilfælde hvor vi samarbejder med disse firmaer.
Auisoft har eksisteret siden 1993 og holder til i Hadsten ved Århus. Vi har adgang til en række af eksterne udviklere og it-fagfolk i vores netværk, som vi kan trække på ved større projekter.
  • Vi har specialiseret os i at udvikle datahåndterings-software til Windows samt i at have ekspertviden om databaser og stort fokus på "brugervenlighed".
  • Vi er på forkant med software designpraksis og har en skarp evne til at udvikle fleksible og veldesignede løsninger.
Askob arbejder især inden for Geologisk kortlægning, både med udvikling af hardware og software. Her er vi med til at sætte verdensstandard indenfor luftbåret undersøgelse.

Samarbejdet med Århus Universitet og Skytem har vist at danske virksomheder kan rykke på verdensmarkedet.


© Thomas Vedel ConsultClick here to subscribe to this RSS feedemail info@veco.dk